Ծառայություններ

Ծառայությունների և գնացուցակի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կլինի հունվար ամսին, հիմնադրի կողմից նոր գնացուցակի հաստատումից հետո:

Տեղեկատվություն Հիվանդանոցային Ծառայությունների և Աշխատակազմի Մասին։

Տեղեկատվություն Պոլիկլինիկական Ծառայությունների և Աշխատակազմի Մասին։

Տեղեկատվություն Առաջին Օգնության և Շտապ Օգնության Մասին։