Ծառայությունների Սակագներ

 1. Սուր միզակապություն (կատետրիզացիա) – 10000
 2. Երիկամային խիթ դեղորայքային բուժում առանց հոսպիտալացման – 10000
 3. Փոքր վիրահատական միջամտություններ – 40000
 4. Վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում և կարում – 15000
 5. Պարոնիխիաներ, ներաճած եղունգ, եղունգի հեռացում – 10000
 6. Ֆլեգմոնայի, թարախակույտի (աբսես) բացում – 5000
 7. Փոքր վերքերի վիրահատություններ առանց կարերի – 4000
  7.1  ամեն հաջորդ վիրակապությունը – 1000
 8. Ողնուղեղային պունկցիա – 25000
 9. Կրծքային փոքր վիրահատություններ՝ կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման – 60000
 10. Ապենդեկտոմիա – 120000
 11. Վիրահատություններ լեղապարկի, լյարդի, փայծախի և լեղուղիների (նաև էխինոկոկոզ) վրա – 180000
 12. Ճողվածքահատում առանց ցանցի – 120000
 13. Ճողվածքահատում ցանցով – 140000
 14. Վիրահատություններ ստամոքսի և 12 մատնյա աղու վրա – 200000
 15. Ենթամաշկային ճարպային ուռուցքների, կիստաների վիրահատություն հոսպիտալացմամբ – 60000
 16. Ամբուլատոր վիրահատություններ և միջամտություններ առանց ընդհանուր անզգայացումով – 25000
 17. Այլ ընդհանուր վիրաբուժական` մանկական (ամորձու ջրգողություն, կրիպտորխիզմ և այլն) – 120000
 18. Այլ ընդհանուր վիրաբուժական` մեծահասակների ( ամորձու ջրգողություն, կրիպտորխիզմ և այլն) – 120000
 19. Թութք ընդհանուր անզգայացմամբ – 100000
 20. Թութք տեղային անզգայացմամբ – 80000
 21. Ուղիղ աղիքի խուղակների հեռացում, պոչուկի շրջանի էպիթ. ուղիների հատում – 100000
 22. Վահանագեղձի վիրահատություն – 150000
 23. Տրախեստոմիա (ներառյալ փողրակի արժեքը) – 60000
 24. Տրախեստոմիա (առանց փողրակի արժեքի) – 30000
 25. Ոչ վիրահատական բուժում 1-4 օր /1 օրվա արժեքը/ – 10000
 26. Աղիների մասնահատում – 200000
 27. Նեֆրէկտոմիա – 180000

1.1 Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի բուժում ընդհանուր անզգայացում – 30000
1.2 
Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի բուժում առանց ընդ․անզգայացում – 20000
2. Գիպսային վիրակապ վերին վերջույթների վրա – 10000
3. Գիպսային վիրակապ ստորին վերջույթների վրա – 15000
4. Ոսկրերի կոտրվածքների ոչ վիրահատական բուժում 10օր տևողությամբ/ընդմեծ/ – 65000
5. Ոսկրերի կոտրվածքների ոչ վիրահատական բուժում 10օր և ավելի/ընդ մեծ/ – 110000
6. Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում – 120000
7. Մեծ մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում – 180000
8. Դաստակի, ոտնաթաթի մեկ ոսկրերի պարզ, չբարդացած կոտրվածքներ – 130000
9. Դաստակի, ոտնաթաթի 2 ոսկրերի պարզ, չբարդացած կոտրվածքներ – 170000
10. Դաստակի, ոտնաթաթի 3 և ավելի ոսկրերի պարզ, չբարդացած կոտրվածքներ – 190000
11. Դաստակի ոտնաթաթի/բաց վեգոսկրից և կրունկոսկրից/ մեկ ոսկրի բարդ/բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ -150000 
12. Դաստակի ոտնաթաթի/բաց վեգոսկրից և կրունկոսկրից/ 2 ոսկրերի բարդ/բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ – 190000
13. Դաստակի ոտնաթաթի/բաց վեգոսկրից և կրունկոսկրից/ 3 ոսկրերի բարդ/բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ – 230000
14. Ուղղիչ ոսկրահարդարումներ 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների, բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների վիրահատական բուժում / I-IIաստ բարդություն/ – 290000
15. Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր վիրահատական միջամտություններ – 13000
16. Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության վիրահատական միջամտություններ – 40000
17. Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, I 0 բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ոչ մեծ նորագոյացություններ – 180000
18. Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, II 0 բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացություններ – 270000
19. Ուղղիչ ոսկրահարդարումներ, 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների, բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների/ I 0- II 0 բարդության/ վիիրահատական բուժում, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքային ոչ մեծ նորագոյացություններ – 270000
20 Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ, կոնք-ազդրային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում(պլաստիկայով, վերականգնումով՝ ռեկոնստրուկցիայով)  – 530000
21. Կոնքի ոսկրեի կոտրվածքների վիրահատական բուժում, սուր ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածք օրթոպեդիկ ֆիքսացիայով/չներառելով ֆիքսացիոն համակարգի արժեքը/ – 270000
22.Խոշոր ոսկրերի բազմակի համակցված կոտրվածքների վիրահատական բուժում – 310000
23. Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ – 220000
24. Ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ – 270000
25. Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի բարդ/բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքներիվնասումով և այլն/ կոտրվածքներ – 360000
26 Բազկոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքիպարզ չբարդացած կոտրվածքներ – 300000
27. Բազոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքի բարդ/բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ կոտրվածքներ – 450000
28. Ազդոսկրի և կոնքի ոսկրերի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ – 500000
29. Փոքր ջլերի և համակցությունների վնասում – 180000
30. Փոքր ջլերի և համակցությունների բարդացածվնասում – 220000
31. Մեծ ջլերի և համակցությունների վնասում – 220000
32 Մեծ ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասում  – 270000
33. Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում
տեղային անզգայացմամբ/ամբուլատոր/ – 54000
34. Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում
հաղորդչական կամ ընդհանուր – 67000
35. Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում – 150000
36. Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում/պլաստիկայով, վերականգնումով՝ ռեկոնստրուկցիայով/ – 200000
37. Միջին հոդերի/ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ, դաստակային հոդ, ծնկոսկր ազդրային հոդ, սրունք թաթային հոդ/ հոդախախտի կոնսերվատիվ բուժում անզգայացումով – 170000
38. Միջին հոդերի/ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ, դաստակային հոդ, ծնկոսկր ազդրային հոդ, սրունք թաթային հոդ/ հոդախախտի վիրահատական ուղղում – 300000
39. Միջին հոդերի/ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ, դաստակային հոդ, ծնկոսկր ազդրային հոդ, սրունք թաթային հոդ/ հոդախախտի վիրահատական ուղղում/պլաստիկայով, վերականգնումով՝ ռեկոնստրուկցիայով/ – 450000
40. Խոշոր հոդերի/ ծնկահոդ, կոնք-ազդրային հոդ/ հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում – 220000
41. Խոշոր հոդերի/ ծնկահոդ, կոնք-ազդրային հոդ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում – 450000
42. Շյուղեր և պտուտակներ մեկ հատվածի համար/ մեկ միավորը/ – 21000
43. Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաներ՝ պճեղի հարթակ, նախաբազկի հարթակ, անրակի հարթակ/յուրաքանչյուրի համար – 170000
44. Միջին մետաղական կոնստրուկցիաներ՝ մեծ ոլոքի հարթակ, բազկոսկրի ոսկրերի հարթակ /յուրաքանչյուրի համար/ – 220000
45. Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաներ՝ ազդրի հարթակ, բազկի մեխ, սրունքի մեխ, ազդրի մեխ/յուրաքանչյուրի համար/ – 270000

 1. Քթի պոլիպների հեռացում – 110000
 2. Սեպտոպլաստիկա (ընդ. անզգայացում) – 110000
 3. Սեպտոպլաստիկա (տեղ. անզգայացում) – 100000
 4. Հայմորոտոմիա – 120000
 5. Քթի հարակից խոռոչների բորբոքում և բուժում – 50000
 6. Խոանալ պոլիպների հեռացում – 110000
 7. Ֆրոնտոտոմիա – 120000
 8. Տոնզիլէկտոմիա (ընդ. անզգայացում) – 90000
 9. Տոնզիլէկտոմիա (տեղ. անզգայացում) – 70000
 10. Տոնզիլէկտոմիա (մանկական) (տեղ. անզգայացում)  – 60000
 11. Տոնզիլէկտոմիա (մանկական) (ընդ. անզգայացում) – 80000
 12. Աուդիոմետրիա – 4000
 13. Ադենոտոմիա – 60000
 14. Ականջի ծծբային խցանի օտար մարմնի հեռացում – 5000
 15. Հարնշագեղձի թարախակույտի բացում – 20000
 16. Ըմպանի օտար մարմնի հեռացում – 10000
 17. Քթի խոռոչի օտար մարմնի հեռացում – 10000
 18. Վերծնոտային ծոցի պունկցիա սանացիա – 15000
 19. Թմբկաթաղանթի հատում /միրինոտոմիա, պարացենտենզ/ – 20000
 20. 1 Քթային արյունահոսությունների դադարեցում (առաջնային տամպոնադա) – 10000
  20.2 Քթային արյունահոսությունների դադարեցում  (հետին տամպոնադա) – 20000
 21. Էնդոնազալ բլոկադաներ նովոկայինով – 5000
 22. Էնդոնազալ դեղորայքային ներարկումներ, սկլերոզացնող թերապիա/առանց
  դեղորայքի/ – 10000
 1. Արգանդի էքստիրպացիա հավելումների հետ միասին – 250000
 2. Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների – 230000
 3. Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումների հետ միասին – 250000
 4. Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների – 230000
 5. Արգանդի վերտրոֆիկսացիա – 250000
 6. Հավելումների կիստայի հեռացում – 200000
 7. Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություն – 220000
 8. Հեշտոցի փոքր վիրահատություններ – 100000
 9. Բարթոլինյան գեղձի վիրահատություն – 100000
 10. 1. Հղիության արհեստական ընդհատում (առանց անզգայացում) – 20000
  2. (անզգայացումով) – 30000
 11. Ծննդալուծում կեսարյան հատումով I աստ. բարդությամբ – 200000
 12. Ծննդաբերություն նորմալ և թեթև շեղումներով – 140000
 13. Արգանդի խոռոչի քերում (չզարգացող հղիություն, ինքնաբեր վիժում, թերի
  վիժում, պոլիպի հեռացում, կլիմակտերիկ և այլ արյունահոսություններ) – 30000
 14. Բարդացած ծննդաբերություն I աստ. բարդությամբ – 160000
 15. Բարդացած ծննդաբերություն II աստ. բարդությամբ – 180000
 16. Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա 1 օրը – 10000
 1. Բրոնխիտ – 110000
 2. Թոքաբորբ – 110000
 3. Բրոնխիալ ասթմա – 110000
 4. Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն – 120000
 5. Պլևրիտ – 110000
 6. Ռևմատիզմ – 110000
 7. Շաքարային դիաբետ – 120000
 8. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ (Կռոնի հիվանդություն) – 110000
 9. Սուր և խրոնիկական գաստրիտներ – 110000
 10. Ստամոքսի և 12 մատնյա խոցային հիվանդություններ – 110000
 11. Լյարդի ցիրոզ – 130000
 12. Բուժում թերապևտիկ և մանկական բաժանմունքներում` 1 օրը (1-ից մինչև 4 օր) – 10000
 13. Բուժում ցերեկային ստացիոնարում` 1 օրը – 5500
 1. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ – 160000
 2. Քրոնիկ սիրտ-անոթային հիվանդություն – 140000
 3. Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ (միոկարդ) – 160000
 4. Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ – 180000
 1. Երիկամի ամիլոիդոզ – 110000
 2. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ – 110000
 3. Գլոմերուլոնեֆրիտ – 110000
 4. Խրոնիկ երիկամային անբավարարություն – 110000
 1. Էպիլեպսիա – 130000
 2. Դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիա  – 110000
 3. Զարկերակային հիպերտենզիա – 110000
 4. Վեգետո-անոթային դիստոնիա – 110000
 5. Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ – 110000
 6. Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ – 160000
 7. Ինսուլտ – 170000
 1. Վերին միզուղիների վիրահատություն – 200000
 2. Ադենոմէկտոմիա – 190000
 3. Միզապարկի հասարակ ռեզեկցիա – 160000
 4. Էպիցիստոստոմիա – 80000
 5. Արտաքին սեռական օրգանների վիրահատություններ ( վարիկոցելէկտոմիա, հիդրոցելէկտոմիա, օրխոֆունիկուլէկտոմիա,
  էպիդիդիմէտոմիա, ամորձապարկի կիստաների հեռացում, առնանդամի ամպուտացիա, էմասկուլյացիա, ամորձու և ամորձու թաղանթների վնասվածքներ, ֆուրնեյեի գանգրենա ) – 120000

 1. Կատարակտա – 120000
 2. Պտերիգումի հեռացում – 30000
 3. Կիստայի հեռացում – 30000
 4. Խալազզիոնի հեռացում – 30000
 1. Կրծքավանդակի և շնչափողի ռեկոնստրուկտիվ մեծ ծավալի, բարդ
  վիրահատություններ և պնևմոնէկտոմիա – 250000
 2. Կրծքավանդակի և շնչափողի վիրահատություններ (լոբէկտոմիա, թոքի
  ռեզեկցիաներ, միջնորմի վիր-ներ, էխինոկոկէկտոմիա) – 200000
 3. Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ – 90000
 4. Կրծքագեղձի բարորակ նորագոյացությունների վիրահատություններ – 70000
 1. Մագիստրալ անոթների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ և
  վենէկտոմիաներ – 300000
 1. Խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարումներ/կակազություն, տախիլալիա, բրադիլալիա – 2000
 2. Դիսլալիա/թլատվություն/ – 1500
 3. Րինոլալիա/ռնգախոսություն/ – 2000
 4. Դիզարտրիա/ԺՃԿ/ – 2500
 5. Ալալիա – 2000
 6. Աֆազիա – 2500
 7. Գրավոր խոսքի խանգարումներ – 1500
 8. Լսողության խանգարումներ – 2000
 9. Մտավոր խնդիրներ՝ զուգակցված խոսքային խանգարումներով – 2000
 10. Ձայնային խանգարումներ – 1500